Upravljanje klimatizacijskim postrojenjima

Pregled,kontrola I optimizacijaklimatizacijskog sustava objekta. Ugradnja naprednih sustava aktivne energetske učinkovitosti sukladno potrošnji električne energije i namjeni objekta.

Prilikom izbora odgovarajućeg sustava aktivne energetske učinkovitosti potrebno je prilagoditi opremu uvjetima lokacije na kojoj se nalazi, funkciji objekta (sezonski rad ili cjelogodišnji tad) te financijskim mogućnostima investitora kao i posebnim željama istih.

ηsustava= ηizvora x ηrazvoda x ηregulacija

Ukupna korisnost energetski učinkovitog sustava prestavlja umnožak učinkovitosti izvora energije, razvoda energije do unutrašnjih jedinica na kojima se izvršava konvekcija rashladnog ili ogrijevnog medija te regulacije sustava.